Organy Spółdzielni - Zarząd

ZARZĄD – osoby sprawujące funkcje

Skład Zarządu Spółdzielni

  • Eugeniusz Jacek Woźniak - Prezes Zarządu
  • Rafał Kowalik- Z-ca Prezesa d/s Technicznych
  • Monika Nowotarska - Członek Zarządu Główny Księgowy

 

Członek Zarządu przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14oo - 17oo