Rusza dodatek energetyczny

Rusza dodatek energetyczny, o który będa mogły ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mają zawartą umowę kompleksową lub umowe sprzedaży energii elektrycznej zawartej     z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkają w miejscu dostarczania energii.

Więcej informacji na temat dodatku energetycznego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej            w Radomiu.

Wróć