OGŁOSZENIE

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”  w Radomiu informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017r./poniedziałek/                         biura  Spółdzielni będą nieczynne.

Powyższe związane jest z wykorzystaniem przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych.

Jednocześnie informujemy, że obsługę techniczną  w godzinach                od 8 do 16 będzie pełnić Boka - Dom ul. Grzybowska 16 tel.48 3840647,               a  od  godziny 16  Pogotowie Techniczne   /tel. 48 363 29 75 /.

    

 

 

Wróć