INFORMACJA O LOKALACH UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA

                   Spółdzielnia    Mieszkaniowa     „ NASZ   DOM „   w   Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe zlokalizowane w Radomiu z następującymi  miesięcznymi stawkami netto czynszu najmu za  1m²  wynajmowanej  powierzchni:

 

 

 

1/ przy ul. Żeromskiego 111                                         -   pow.  58,20m²    -     8,00zł./m²                                                             

2/ przy ul. Czachowskiego 21                                       -   pow.  17,82m²    -     8,00zł./m²

3/ przy ul. 25Czerwca 59                                              -   pow.  52,22m²    -   14,00zł./m²

Do podanych miesięcznych stawek netto czynszu najmu zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT  oraz pozostałe opłaty.

 

 

Dodatkowe informacje  udzielane są pod numerem telefonu :

/48/384-06-40 do 42 wew. 330.

Wróć