ROZTRZYGNIĘCIE WYBORU FIRMY DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.11.216 uchwałą nr 69/2016 wybrała Firmę BI-SAP Spółka Cywilna do badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Wróć