Ogłoszenia mieszkańców - Regulamin

Regulamin publikowania bezpłatnych ogłoszeń na naszych stronach


ZASADY OGÓLNE
PUBLIKUJEMY WYŁĄCZNIE OGŁOSZENIA, KTÓRYCH ADRESATEM LUB BEZPOŚRENIM NADAWCĄ SĄ CZŁONKOWIE, NAJEMCY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB INICJATYWY OBYWATELSKIE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM” W RADOMIU.

Jak to działa?

Aby dopisać ogłoszenie do naszej bazy:

  1. Wypełnij formularz na stronie Dodaj ogłoszenie.
  2. Aby zapewnić poszanowanie podstawowych zasad formułowania ogłoszeń (wulgaryzmy, pomówienia itp.) oraz zgodność z regulaminem, każde ogłoszenie będzie wymagało akceptacji administratora. Dopiero wtedy zostanie opublikowane na naszych stronach.