Organy Spółdzielni - Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZ DOM" w Radomiu:

 

 

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Stąpor Marek

Przewodniczący

2.

Kwapień Mirosław

Z-ca Przewodniczącego

3.

Pietrasik Kazimierz

Sekretarz

4.

Dygas Andrzej

Członek

5.

Figas Jerzy

Członek

6.

Forsztyl Tomasz

Członek

7.

Groński Grzegorz

Członek

8.

Jankowski Tomasz

Członek

9.

Kalszczak Maria

Członek

10.

Kiraga Leszek

Członek

11.

Kwiatkowski Michał

Członek

12.

Nawrot Krystyna

Członek

13.

Rosa Zbysław

Członek

14.

Seweryn-Mosek Bożena

Członek

15.

Staniak Ryszard

Członek

 


Dyżurujący Członek Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów

w pierwszy  poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15oo - 17oo.

Dyżury Rada Nadzorcza rozpocznie od miesiąca września 2015r.


KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE:

- Nawrot Krystyna - Przewodnicząca

Członkowie : Staniak Ryszard, Groński Grzegorz, Forsztyl Tomasz, Kwapień Mirosław.

KOMISJA GZM W SKŁADZIE:

- Dygas Andrzej - Przewodniczący

Członkowie: Kwiatkowski Michał, Rosa Zbysław, Kiraga Leszek, Jankowski Tomasz.

KOMISJA SPOŁECZNO- SAMORZĄDOWĄ W SKŁADZIE:

- Figas Jerzy - Przewodniczący

Członkowie: Seweryn- Mosek Bożena, Kalszczak Maria, Pietrasik Kazimierz.