Przetargi

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 i ul. Niedziałkowskiego 23 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie za kwotę 150,00 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert – do 18.07.2017 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 111 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312