Przetargi

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18 ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 31  w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert do 14.09.2017 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom”  w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311.