Przetargi

.

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie:  kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sadkowskiej 12, remontu elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 118 i remontu elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 29

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

 

Termin składania ofert do 22.06.2017 r. do godz. 900.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom”

w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311