Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynkach wielorodzinnych  przy                       ul. Sadkowska 11 i Olsztyńska 26C w Radomiu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

 

Termin składania ofert do 27.07.2018 r. godz. 900.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

 

.

                       

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu poszycia dachów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicach Sadkowskiej 14 i Olsztyńskiej 25 w  Radomiu.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie (koszt specyfikacji 100 zł ) w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

 

Termin składania ofert – do 24.07.2018 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311

 

Ogłoszenie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowskiej 11 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 200 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 113 codziennie w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Termin składania ofert do 03.08.2018 r. godz. 900.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 113 lub telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 311