Kontakt

Nr konta bankowego Spółdzielni
Konto :

PKO Bank Polski S.A.

I Oddział w Radomiu 38 1020 4317 0000 5102 0017 2593

 

 

Centrala ul. M.C. Skłodowskiej 18

48 384-06-40
48 384-06-41
48 384-06-42

Prezes

48 384-06-44

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy

48 384-06-45

FAX

48 384-06-43

Klub "Kwadrat"
Grzybowska 16

48 384-06-49

Boka - Dom Spółka z o.o.

48 384-55-89

48 384-06-47

Pogotowie techniczne

48 384-06-47

533-868-501

 

 

e-mail: sm@naszdom.radom.pl