Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETAGU

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy  ul. M. Curie – Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy  ul. Słowackiego 5A i ul. Słowackiego 5B w Radomiu.

Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETAGU

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu,
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu  przy
ul. Czachowskiego 14 „Prawy”,  Czachowskiego 15 „Prawy” 

Więcej...

MIKOŁAJ DLA ZWIERZĄT

dodano:

STOWARZYSZENIE RADOMIANIE RAZEM ORAZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE PO RAZ KOLEJNY ORGANIZUJĄ CHARYTATYWNĄ ZBIÓRKĘ DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z RADOMSKIEGO SCHRONISKA.

 

Więcej...

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dodano:

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Więcej...

INFORMACJA O LOKALACH UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ NASZ DOM „ w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe zlokalizowane w Radomiu z następującymi miesięcznymi stawkami netto czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni:

 

 

 

1/ przy ul. Żeromskiego 111                                         -   pow.  58,20m²    -     8,00zł./m²                                                             

2/ przy ul. Czachowskiego 21                                       -   pow.  17,82m²    -     8,00zł./m²

3/ przy ul. 25Czerwca 59                                              -   pow.  52,22m²    -   14,00zł./m²

 

Do podanych miesięcznych stawek netto czynszu najmu zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT  oraz pozostałe opłaty.

 

 

Dodatkowe informacje  udzielane są pod numerem telefonu :

/48/384-06-40 do 42 wew. 330.

Więcej...

ROZTRZYGNIĘCIE WYBORU FIRMY DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

dodano:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.11.2016 r. uchwałą nr 69/2016 wybrała Firmę BI-SAP Spółka Cywilna do badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Więcej...

OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

dodano:

OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Więcej...

SegregujSmieci

dodano:

Pokaż, że masz ekoklasę i zachowaj kasę!

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

Szklane Domy - nowe mieszkania na sprzedaż

dodano:

Nowe mieszkania przy ulicy Żeromskiego i ulicy Staszica w Radomiu będą dostępne w SM "Nasz Dom". Oddajemy do Państwa dyspozycji dedykowaną stronę internetową, na której będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami inwestycji.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACJNE

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIA O PRZYZNANIU PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIA O PRZYZNANIU PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

dodano:

ZAWIADOMIENIA O WYPŁACIE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

Więcej...

Wyciąg z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie - sentencja oraz uzasadnienie

dodano:

Wyciąg z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie zawierający sentencje oraz uzasadnienie potwierdzające prawidłowości zawarte w " Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali i pobierania opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SM NASZ DOM"

Więcej...

Dopłata w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

dodano:

W związku z Uchwałą nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. dotyczącą ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia osoby, które są zainteresowane uzyskaniem od 1 lipca 2013 r. dopłaty w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poproszone są o złożenie oświadczenia  do wniosku o przyznanie dopłaty dla właściciela nieruchomości (wniosek ten wypełnia zarządca budynku tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”)

Więcej...

Stan konta DEMO

dodano:

Na stronie SM Nasz Dom został wprowadzony Internetowy System Informacyjny E-USŁUGI, gdzie będą Państwo mogli zasięgnąć informacji o wysokości opłat i stanie swojego konta.

Więcej...

Czynsz przez sieć (gazeta "Słowo Ludu")

dodano:

Każdy lokator Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom może sprawdzić stan swojego konta przez Internet. W przyszłości tak samo będzie opłacać czynsz.

Więcej...

Gaz ziemny – pożyteczny, ale i groźny!

dodano:

Gaz ziemny jest wygodnym i bezpiecznym nośnikiem energii pod warunkiem, że dostarczające go instalacje są szczelne, a przewody wentylacyjne sprawne technicznie. Gaz ziemny nie jest trujący, natomiast trujące mogą być produkty jego spalania (np. tlenek węgla jest silnie trujący już w niewielkiej ilości). 

Więcej...

Problemy z wentylacją

dodano:

Coraz częściej wymieniamy okna na bardziej szczelne. Ma to swoje plusy, o których dobrze wiemy, ale także wady, których sobie często nie uświadamiamy. Paradoksem jest, że wysokiej jakości produkt, jakim jest nowoczesne okno może przyczynić się do pogorszenia warunków naszego życia. Jak to możliwe?

Więcej...