O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” powstała w 1958 roku. Pierwszym odnotowanym w kronikach ważnym wydarzeniem w blisko pięćdziesięcioletniej historii było Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 grudnia 1958 r.

Pierwszym budynkiem spółdzielni, zasiedlonym w maju 1960 r. był obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany w centrum Radomia przy ul. Staszica 22. Z roku na rok przybywały coraz to nowe budynki.

Od kilku lat Spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej. Zintensyfikowane natomiast zostały działania zmierzające do zmodernizowania zasobów. Na szeroką skalę prowadzona jest termomodernizacja, wymieniane są windy, wykonywane są trwałe pokrycia dachowe i na nie spotykaną w spółdzielczości mieszkaniowej skalę wprowadzany jest monitoring i całodobowy dozór budynków wysokich.

We współpracy z Gminą Miasta Radomia realizowane są poważne zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

Aktualności

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dodano:

WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Więcej...

INFORMACJA O LOKALACH UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA

dodano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ NASZ DOM „ w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe zlokalizowane w Radomiu z następującymi miesięcznymi stawkami netto czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni:

 

 

 

1/ przy ul. Żeromskiego 111                                         -   pow.  58,20m²    -     8,00zł./m²                                                             

2/ przy ul. Czachowskiego 21                                       -   pow.  17,82m²    -     8,00zł./m²

3/ przy ul. 25Czerwca 59                                              -   pow.  52,22m²    -   14,00zł./m²

 

Do podanych miesięcznych stawek netto czynszu najmu zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT  oraz pozostałe opłaty.

 

 

Dodatkowe informacje  udzielane są pod numerem telefonu :

/48/384-06-40 do 42 wew. 330.

Więcej...

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Radomiu